Usługi

Usługi na Frezarce CNC MFN400 o powierzchni stołu -  400x250 mm.

- przesuw w osi X 450 mm.

- przesuw w osi Y 270 mm.

- przesuw w osi Z 130 mm.

Obróbka stali, metali kolorowych .

 

2 Usługi na Drążarkach Wgłębnych

 

 

3 Usługi na automatach tokarskich ATD 45